Biểu phí và chính sách phí

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2024-2025

1. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA

*Học phí chính khóa không bao gồm đồ dùng sách vở cá nhân và các câu lạc bộ ngoài chính khóa

Media\1_UNIGO\FolderFunc\202402\Images/hoc-phi-unigo-20240226103336-e.jpg

 

Đối với học sinh nhập học vào các tháng giữa năm, học phí sẽ được tính từ tháng trẻ bắt đầu đi học.

Học sinh nhập học vào bất kỳ thời điểm nào trong tháng đều đóng đủ 100% học phí của tháng đó.

Học sinh nghỉ dài ngày không được trừ học phí nếu không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Thời hạn đóng học phí và các khoản phí cần thực hiện theo thông báo của Nhà trường.

Phí nộp chậm 0,03%/ngày trên số tiền chưa thanh toán, phụ huynh có trách nhiệm nộp phần tăng này

Lộ trình học phí áp dụng cho lứa học sinh nhập học năm 2024 – 2025 và giữ nguyên đến hết cấp học.

 

2. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

Media\1_UNIGO\FolderFunc\202402\Images/khoan-phi-khac-unigo-20240226103708-e.jpg

 

3. CÁC KHOẢN PHÍ TÙY CHỌN

Media\1_UNIGO\FolderFunc\202402\Images/phi-tuy-chon-unigo-20240226103820-e.jpg

 

4. CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

4.1. ƯU ĐÃI HỌC PHÍ:

- Phụ huynh đăng ký và nộp phí ghi danh trước ngày 30/3/2024 sẽ được nhận ưu đãi miễn giảm đến 50% học phí năm học 2024-2025 và 20% học phí đến hết cấp học

- Phụ huynh đăng ký và nộp phí ghi danh sau ngày 30/3/2024 sẽ được nhận ưu đãi miễn giảm đến 40% học phí năm học 2024-2025

- Chính sách gom nhóm khi nộp phí ghi danh trước ngày 30/3/2024:

+ Từ 3-5 học sinh: Ưu đãi miễn giảm đến 60% học phí năm đầu và 30% học phí đến hết cấp học.

+ Từ 6-10 học sinh: Ưu đãi miễn giảm đến 70% học phí năm đầu và 30% học phí đến hết cấp học

- Con cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học và THCS Unigo được miễn giảm 60% học phí đến hết cấp học. Từ con thứ 2 được giảm thêm 20%

(Lưu ý: Chính sách ưu đãi học phí  không được cộng dồn. Học sinh được hưởng nhiều ưu đãi sẽ áp dụng mức ưu đãi cao nhất)

4.2. CÁC ƯU ĐÃI KHÁC:

- Bộ Quà tặng khi nhập học trị giá lên đến 1,5 triệu đồng

- Có cơ hội nhận học bổng tham gia Khóa trại hè 2024

- Được tham gia miễn phí các câu lạc bộ tại trường từ khi ghi danh.

- 5 suất học bổng Tinh hoa trị giá 70% học phí năm học 2024-2025

- 25 suất học bổng Tài năng trị giá 50% học phí năm học 2024-2025

- 70 suất học bổng Khuyến học trị giá 30% học phí năm học 2024-2025

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng Unigo, mời Quý Phụ huynh xem tại đây.

 

Nhận tư vấn Đăng ký