Học bổng UNIGO có giá trị năm học 2024-2025

1. Đối tượng

Học sinh nhập học tại UNIGO năm học 2024-2025.

Media\1_UNIGO\FolderFunc\202403\Images/z5263879775830-876432ce8803467e320f492e60e18d44-20240319020350-e.jpg

2. Chính sách ưu đãi học bổng

- Phụ huynh đăng ký và nộp phí ghi danh trước ngày 30/3/2024 sẽ được nhận ưu đãi miễn giảm đến 50% học phí năm học 2024-2025 và 20% học phí đến hết cấp học

- Phụ huynh đăng ký và nộp phí ghi danh sau ngày 30/3/2024 sẽ được nhận ưu đãi miễn giảm đến 40% học phí năm học 2024-2025

- Chính sách gom nhóm: Áp dụng tại thời điểm nộp ghi danh hoặc nhập học (nếu có)

(Lưu ý: Chính sách ưu đãi học phí không được cộng dồn. Học sinh được hưởng nhiều ưu đãi sẽ áp dụng mức ưu đãi cao nhất) 

- Bộ Quà tặng khi nhập học trị giá lên đến 1,5 triệu đồng

- Có cơ hội nhận học bổng tham gia Khóa trại hè 2024

- Được tham gia miễn phí các câu lạc bộ tại trường từ khi ghi danh.

Nhận tư vấn Đăng ký