Tuyển sinh Tiểu học

Media\1_UNIGO\FolderFunc\202403\Images/tuyen-sinh-tieu-hoc-20240329045700-e.png

 

I. MỤC TIỂU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình giáo dục tiểu học hướng tới xây dựng năng lực tự học của trẻ thông qua việc trang bị phương pháp học giúp khai phóng tiềm năng, năng khiếu cá nhân, chú trọng phát triển tư duy học tập nền tảng (tư duy ngôn ngữ, tư duy toán học, tư duy khoa học). Hình thành bộ kỹ năng của thế kỷ 21 (4C): Sáng tạo (Creativity), Hợp tác (Collaboration), Tư duy phản biện (Critical Thinking) và Kỹ năng giao tiếp (Communication).

Học sinh được tạo môi trường học tập cởi mở, tạo điều kiện để nuôi dưỡng đam mê học tập, rèn luyện phương pháp học, biết cách tự học và chủ động học tập không ngừng.

 

II. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Chương trình giáo dục Tiểu học nằm trong giai đoạn giáo dục cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông bao gồm các lớp từ lớp 1 đến lớp 5

1. Nội dung giáo dục

Dạy theo Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET), đồng thời được thiết kế riêng cho học sinh Unigo, Tiếng Anh được dạy theo giáo trình chuẩn Cambridge

- Nhà Trường đang giảng dạy 2 hệ Song ngữ và Tăng cường Tiếng Anh

a. Hệ Tiếng anh Tăng cường:

- Tổng số tiết TA là 10 tiết/ tuần, HS học với 60% GVNN- 40% GVVN. giáo trình Family & Friend

b. Hệ Song ngữ:

-Tổng số tiết TA là 16 - 18 tiết/tuần.

- Với 60% GVNN theo chương trình chuẩn Cambridge.

- 3 môn học bằng TA như sau: Ngôn ngữ Anh (Global English) 12 tiết, Toán - Tiếng Anh ( Maths) 4 tiết/tuần và Khoa học ( Science) 3 tiết/tuần.

- Giáo trình chuẩn Cambridge

2. Thời lượng giáo dục

Tổng thời lượng học sinh sinh hoạt, học tập tại trường bao gồm cả các tuần thực học và sự kiện học thuật, dã ngoại, định hướng: 40 tuần/năm, mỗi tuần học 5 ngày; mỗi ngày học 2 buổi gồm 8 tiết; mỗi tiết học 35 phút.

Thời khóa biểu mẫu

Tiết  THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Ăn sáng 
Sinh hoạt đầu giờ
Tiết 1 Hoạt động trải nghiệm Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiết 2 Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Ra chơi
Tiết 3 Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
Tiết 4 Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
Dọn dẹp lớp học, vệ sinh cá nhân
Ăn trưa – Nghỉ trưa
Tiết 5 Âm nhạc Tự nhiên và Xã hội Tin học Tự nhiên và Xã hội Kể chuyện sáng tạo
Tiết 6 Toán Thể dục  Mĩ thuật Thể dục  Kể chuyện sáng tạo
Ra chơi - Ăn xế
Tiết 7 Tiếng Việt Toán Toán Toán tăng cường Toán tăng cường
Tiết 8 Đọc sách tương tác Hoạt động trải nghiệm Tự học có hướng dẫn Tự học có hướng dẫn Hoạt động trải nghiệm
Tổng kết cuối ngày & dọn dẹp

 

3. Chuẩn đầu ra

- Hệ Tặng cường Tiếng Anh:

  + Chứng nhận hoàn thành cấp Tiểu học Việt Nam

  + Có thể đạt được chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge Movers, Flyers

- Hệ Song ngữ

  + Chứng nhận hoàn thành cấp Tiểu học Việt Nam

  + Có thể đạt được chứng chỉ Primary Checkpoint

 

 

Văn phòng Tư vấn của trường UNIGO - Số 3, Đường Mango, Hệ sinh thái giáo dục Thành Đô, Km15, QL32, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

- Hotline: 0773.184.999 -  0785.371.888

- Email: tuyensinh@unigo.edu.vn

- Hoặc điền thông tin tại đây, chuyên viên tư vấn giáo dục của UNIGO sẽ liên hệ đến Quý Phụ huynh.

 

UNIGO chào đón các con đến với ngôi nhà thứ hai!

Nhận tư vấn Đăng ký