Tổng quan chương trình giáo dục tại Unigo

Với mong muốn mang đến một môi trường học tập thoải mái, lành mạnh và an toàn cho học sinh, nơi các em tìm thấy niềm vui học tập, trải nghiệm và phát triển tiềm năng của bản thân, Trường Tiểu học và THCS Unigo xây dựng chương trình giáo dục toàn diện rèn luyện học sinh trở thành các công dân Việt Nam mang năng lực toàn cầu.

Unigo cung cấp lộ trình học tập cấp Tiểu học & THCS với hai hệ đào tạo khác nhau: Hệ tiếng Anh nâng caoHệ song ngữ. Trong đó, 2 hệ đào tạo sử dụng Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc gia là trọng tâm, kết hợp chương trình quốc tế, bổ sung các nội dung học tập tiên tiến của chương trình giáo dục đặc thù do Unigo xây dựng và lồng ghép các phương pháp giáo dục hiện đại.

 

 

Media/1_UNIGO/FolderFunc/202306/Images/lo-trinh-20230602020937-e.png

 

HỆ TIẾNG ANH NÂNG CAO

Sử dụng chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc gia là trọng tâm, kết hợp chương trình giáo dục đặc thù do Unigo xây dựng. Trong đó, Nhà trường đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các môn học mang đậm bản sắc Việt Nam giúp trẻ tự phát triển bản sắc của riêng mình và tăng cường thời lượng tiếng Anh (10 tiết/tuần với 60% thời lượng học với giáo viên nước ngoài).

HỆ SONG NGỮ

Là sự kết hợp hài hòa giữa bản sắc Việt Nam trong chương trình quốc gia MOET, các điểm ưu việt của chương trình chuẩn Cambridge và kết hợp chương trình giáo dục đặc thù do Unigo xây dựng. Trong đó, học sinh được “tắm mình” trong tiếng Anh với thời lượng 16-18 tiết/tuần thông qua các môn ESL (tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2), Toán, Khoa học bằng tiếng Anh với giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẶC THÙ TẠI UNIGO

 

 

Media/1_UNIGO/FolderFunc/202306/Images/ctgd-dac-thu-unigo-20230602020939-e.png

 

 

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI

Ứng dụng đồng bộ các phương pháp dạy học hiện đại xuyên suốt các giờ học tiếng Việt và tiếng Anh: mô hình tư duy thiết kế (design thinking), học tập qua thực hành (learning by doing), học tập thông qua chơi (learning through play)... trao quyền học tập chủ động cho học sinh, tạo điều kiện cho các em tham gia nhiều nhất vào quá trình xây dựng bài học, từ đó khơi niềm yêu thích học tập.

MÔ HÌNH GIÁO DỤC SMART

Trường Unigo áp dụng các giá trị của mô hình “Giáo dục thông minh”, mang đến cho học sinh chương trình học linh hoạt, giúp học sinh hình thành tính tự chủ và khả năng thích ứng với những biến đổi của thế giới.

S: Self - directed (Tự định hướng)

M: Motivated (Có động lực)

A: Adaptive (Có khả năng thích nghi)

R: Resource enriched (Có nguồn học liệu phong phú)

T: Technology embedded (Có áp dụng công nghệ)

Nhận tư vấn Đăng ký