Tổng quan chương trình giáo dục tại UNIGO

Với mong muốn mang đến một môi trường học tập thoải mái, lành mạnh và an toàn cho học sinh, nơi các em tìm thấy niềm vui học tập, trải nghiệm và phát triển tiềm năng của bản thân, Trường Tiểu học và THCS UNIGO xây dựng chương trình giáo dục toàn diện rèn luyện học sinh trở thành các công dân Việt Nam mang năng lực toàn cầu.

UNIGO cung cấp lộ trình học tập cấp Tiểu học & THCS với hai hệ đào tạo khác nhau: Hệ Tăng cường Tiếng Anh và Hệ song ngữ. Trong đó, 2 hệ đào tạo sử dụng Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc gia là trọng tâm, kết hợp chương trình quốc tế, bổ sung các nội dung học tập tiên tiến của chương trình giáo dục chuyên biệt do UNIGO xây dựng và lồng ghép các phương pháp giáo dục hiện đại.

 

Lớp

Hệ Tăng cường Tiếng Anh

Hệ Song ngữ

Lớp 9

- Bằng tốt nghiệp THCS Việt Nam

- Có thể đạt được chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge KET/PET

- Bằng tốt nghiệp THCS Việt Nam

- Có thể đạt được chứng chỉ Lower Secondary Checkpoint

Lớp 5

- Chứng nhận hoàn thành cấp Tiểu học Việt Nam

- Có thể đạt được chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge Movers, Flyers

- Chứng nhận hoàn thành cấp Tiểu học Việt Nam

- Có thể đạt được chứng chỉ Primary Checkpoint

 

HỆ TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH

Chương trình học của hệ Tăng cường Tiếng Anh bao gồm đầy đủ tất cả các môn học theo quy đinh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh, Đạo Đức, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý, Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm... Trong đó, môn Tiếng Anh được tăng cường 10 tiết/tuần theo giáo trình Family and Friends - National Edition (Bản quốc tế) - 60% thời lượng học với giáo viên ngoại ngữ.

 

HỆ SONG NGỮ

Bên cạnh chương trình học tập gồm các môn học theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, học sinh hệ Song ngữ được học Tiếng Anh học thuật ESL và các môn Toán, Khoa Học bằng Tiếng Anh theo chương trình chuẩn Cambridge. Tổng thời lượng các môn học bằng Tiếng Anh từ 16-18 tiết/tuần. Học sinh phát triển, khả năng tư duy bằng cả hai ngôn ngữ Việt và Anh.

Chương trình học, phương pháo giảng dạy của nhà trường được nghiên cứu, đổi mới, cập nhật thường xuyên, đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển của từng học sinh.

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẶC THÙ TẠI UNIGO

 

 

Media/1_UNIGO/FolderFunc/202306/Images/ctgd-dac-thu-unigo-20230602020939-e.png

 

 

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC 

Hiện đại: dựa trên mô hình tư duy thiết kế (design thinking): học tập qua việc làm (learning by doing); học thông qua chơi (learning through play)... cho phép học sinh được học vui, tham gia nhiều nhất vào quá trình học từ đó ham thích việc học tập và khám phá cũng như áo dụng những kiến thức và kỹ năng mà các em được học vào thực tế (cá nhân, chủ động việc học của học sinh).

Đồng bộ: Các phương pháp tổ chức học tập trên được sử dụng xuyên suốt trong tất cả chương trình và các môn học.

Sáng tạo: UNIGO đề cao sự sáng tạo trong giảng dạy và học tập. Học sinh được khuyến khích, tạo điều kiện tối đa để thể hiện sự sáng tạo của bản thân ở tất cả các môn học.

 

MÔ HÌNH GIÁO DỤC SMART

Trường UNIGO áp dụng các giá trị của mô hình “Giáo dục thông minh”, mang đến cho học sinh chương trình học linh hoạt, giúp học sinh hình thành tính tự chủ và khả năng thích ứng với những biến đổi của thế giới.

S: Self - directed (Tự định hướng)

M: Motivated (Có động lực)

A: Adaptive (Có khả năng thích nghi)

R: Resource enriched (Có nguồn học liệu phong phú)

T: Technology embedded (Có áp dụng công nghệ)

Nhận tư vấn Đăng ký