Giới thiệu về Trường Tiểu học và THCS UNIGO

Media/1_UNIGO/FolderFunc/202305/Images/1-20230521112126-e.png

 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở UNIGO (UNIGO College) được thành lập năm 2022 bởi các nhà giáo dục có TÂM và có TẦM với khát khao có được một ngôi trường Trung học cơ cở thương hiệu Việt Nam - đẳng cấp quốc tế.

 

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Trí - Năng - Nhân - Hòa

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tại UNIGO, học sinh sẽ hành động có trách nhiệm, có đạo đức và kỷ luật, đồng thời chịu trách nhiệm về hành động của mình để có thể tỏa sáng (RISE).

 

Media/1_UNIGO/FolderFunc/202305/Images/2-20230521112127-e.png

 

CHÂN DUNG HỌC SINH UNIGO

Những thế hệ học sinh tại UNIGO có Trí tuệ để hiểu mình - hiểu thời cuộc, vững vàng tự tin vào Năng lực để hội nhập thế giới với nền tảng là những bản sắc văn hóa của người Việt Nam. Trong hành trình đó, học sinh UNIGO được nuôi dưỡng Nhân cách và là phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình để sống Hòa hợp với thiên nhiên, môi trường và con người đa văn hóa trong thế giới nhiều biến động.

 

Media/1_UNIGO/FolderFunc/202305/Images/8-20230521112939-e.png

 

MÔ HÌNH GIÁO DỤC SMART

Trường UNIGO áp dụng các giá trị của mô hình “Giáo dục thông minh”, mang đến cho học sinh chương trình học linh hoạt, giúp học sinh hình thành tính tự chủ và khả năng thích ứng với những biến đổi của thế giới.

 

Media/1_UNIGO/FolderFunc/202305/Images/7-20230521112126-e.png

 

Nhận tư vấn Đăng ký